Madame d'Ora, Atelier d’Ora, Anna Pawlowa, 1913, Silbergelatineabzug, Art On Screen - News - [AOS] Magazine
Ausstellungen
Art On Screen - News - [AOS] Magazine
Ausstellungen